กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งเรื่องการขึ้นทะเบียน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งเรื่องการขึ้นทะเบียน

นอกจากโครงการเราไม่ทิ้งกันแล้ว สิทธิที่กำลังจะออกมาก็คือช่วยเหลือภาคเกษตรกร เร็วๆนี้ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเป็นเกษตรเท่านั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563  มีรายงานความคืบหน้ามาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบครัวเรือนละ 15,000 บาท จำนวน 9 ล้านครัวเรือน ว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้มีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ครอบคลุมมากที่สุด

โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐ ที่ไม่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส และกระทรวงการคลัง โดยเกษตรกรที่ยังไม่มีชื่อต้องขึ้นทะเบียนใหม่ ส่วนเกษตรกรที่มีทะเบียนในฐานข้อมูลอยู่แล้ว ให้โอนเข้าบัญชีได้ทันที

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร มีรายละเอียด ดังนี้

affaliate-2

  1. ผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประกอบการเกษตรเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพรองก็ได้
  2. เกษตรกร 1 ครัวเรือน จะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง 1 คน ซึ่งการพิจารณาว่าครัวเรือนใดขอขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อนหรือไม่ เจ้าหน้าที่จะต้องชี้แจงรายละเอียดให้เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนรับทราบตามนิยามที่กำหนด
  3. ผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย กรณีที่เป็นนิติบุคคล จะต้องมีการมอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียน

สำหรับทะเบียนเกษตรกร คือ ข้อมูลของครัวเรือนผู้ประกอบการเกษตร ที่แสดงถึงสถานภาพและการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน เกษตรกรที่มีทะเบียนเกษตรกร สามารถเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือของรัฐบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และได้รับสิทธิต่าง ๆ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำหรับใครที่เป็นเกษตรกรรัฐจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีทันที แต่สำหรับใครที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนก็รีบไปขึ้นทะเบียนรอได้เลย

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!