ล่าสุด! อนุมัติแล้ว! จ่ายเงินผู้ประกันตนมาตรา 33 รับก้อนเดียว 15,000 (คaิ ป)

พม.เปิดช่องทางตรวจสอบสิทธิผู้ได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง รายละ 3,000 บาท ส่วนคนตกงานจากโควิด-19 ล่าสุด ครม.อนุมัติให้ประกันสังคมจ่ายเงินชดเชยคนละ 15,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. จัดทำช่องทางออนไลน์ให้ประชาชนที่ยังสงสัยว่าตนจะได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางจำนวน 3,000 บาทหรือไม่ เข้าไปตรวจสอบสิทธิได้แล้ว ที่ http://covid.m-society.go.th กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ระบบก็จะแสดงว่ามีสิทธิได้เงินเยียวยาก้อนนี้หรือไม่

ซึ่งนอกจากช่องทางนี้ ประชาชนยังสามารถตรวจสอบได้โดยโทรถามสายด่วน 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม หรือที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัด, กรมกิจการเด็กและเยาวชน, กรมกิจการผู้สูงอายุ และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ย้ำว่า 3 กลุ่มที่จะได้รับ คือ เด็กที่ได้รับสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด, ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ซึ่งได้จ่ายให้ผู้มีสิทธิไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทั้งสิ้น 6,781,881 คน คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินทั้งแบบโอนผ่านบัญชีธนาคารและจ่ายเงินสดผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จสิ้นในเดือนนี้

และภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ที่ประชุม ครม. อนุมัติความช่วยเหลือลูกจ้างผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ไม่ครบ 6 เดือน แต่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จะใช้งบเงินกู้กว่า 896 ล้านบาทมาจัดสรรให้ ผู้มีสิทธิได้รับเงินมีจำนวน 59,776 คน คนละ 15,000 บาท ให้สำนักงานประกันสังคม เป็นผู้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาก้อนนี้

ชมคลิปด้านล่าง

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก