2กลุ่มเท่านั้น ไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่ม เงินเข้า 15000 กดได้เลย

เตรียมรับเงินจากการช่วยเหลือจากรัฐฯได้เลยจ่ายให้คนละ 15,000 บ. ในกลางเดือนสิงหาคม 63 ไม่มีการลงทะเบียนเพิ่มอีก ในภาวะที่บ้านเมืองยังไม่พ้น รัฐบาลก็มีมีโครงการออกมาช่วย ให้กลุ่มผู้ประกันตน

ผู้ประกันตน ตามมาตรา33 จำนวนกว่า 6 หมื่นราย ที่เข้าข่ายตกงานหรือว่างงาน ตามเงื่อนไขของทางคณะรัฐมนตรีกำลังจะได้รับเงินชดเชย จำนวน 5,000 บ. เวลา 3 เดือน เป็นเงิน 15,000 บาท

และนอกจากนี้ ยังไม่เคยได้รับสิทธิทดแทน กรณีที่ว่างงานในสัดส่วน 62% ของค่าจ้างรายวันและยังไม่เคยได้รับเงินเยียวยา จากโครงการไดๆของรัฐ เช่น เราไม่ทิ้งกัน หรือ เยียวยากลุ่มเปราะบาง

รองเลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน ฐานะโฆษกสปส. นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ ได้เผยถึงความคืบหน้าในโครงการ จ่ายเงินชดเชยดังกล่าวนี้ ให้ประกันสังคม ตามม.33 ลูกจ้าง ที่มีสิทธิ์รับเงินชดเชย 15,000 บ จำนวน 6 กว่าหมื่นคน ไม่ต้องทำการลงทะเบียนใหม่

ยืนยันว่า ในขณะนี้มีข้อมูลและจำนวนของผู้ที่ได้รับสิทธิ์แน่ชัดแล้ว ไม่ต้องมีการลงทะเบียนเพิ่ม สาเหตุเกิดจาก ทางสำนักงานประกันสังคม คัดแยกชื่อออกมาแล้ว คัดกรอง จากกิจการ ที่มาขึ้นทะเบียน รับรองขอเงินชดเชยให้ลูกจ้างในก่อนหน้านี้ แต่มีผู้ประกันตนบางส่วน ซึ่งเป็นส่วนน้อยที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ทางสำนักงาน ประกันสังคม ก็จะติดต่อ เพื่อขอข้อมูล กลับไป

เงิน 15,000 บ. จะโอนเข้าบัญชี ของผู้ประกันตนได้ ไม่เกิน กลางเดือนสิงหาคม 2563

สำหรับประชาชน ที่ต้องการเงินเยียวช่วยเหลือ จะต้องมีเงื่อนไขได้รับเงินเพิ่มตามนี้ 2 ข้อ
-กลุ่มผู้ประกันตนที่ทำงานไม่ถึง 26 วัน
-กลุ่มรับค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 8,138 บาท มีจำนวนทั้งหมด 86,128 คน

ขอบคุณ กระทรวงการคลัง

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก