จำไว้นะ คนที่ยอมช่วยเหลือคุณ ไม่ใช่เพราะเขาเป็นหนี้คุณ “แต่เขาเห็นคุณเป็นเพื่อนแท้”

คuบางคuยืมเงินแล้วไม่ยอมคืน สักวันหนึ่งจะหมดค่าในสายตาของผู้คu

“คuที่กล้าให้คุณยืมเงิน” ไม่ใช่เพราะ “โง่” ลอง อ่ า น แล้วจะรู้ถึงความจริงที่เขามีให้คุณ

คuที่กล้าให้คุณยืมเงิน คือผู้อุปถัมภ์ของคุณ คuประเภทนี้มีน้อยมากแล้วในสังคมทุกวันนี้

หากคุณมีวาสนาได้พบเจอต้องสำนึกคุณไป ชั่ ว ชีวิต ตอนที่คุณลำบากเรื่องคu

แล้วมีคuยื่นมือเข้ามาช่วยพยุงคุณไว้ ไม่ใช่ว่าเ พ ร า ะเขามีเงินมาก แต่เ พ ร า ะน้ำใจ

ของเขา ที่อย า กฉุดคุณให้ขึ้น จากหุบเห ว ของความลำบาก ที่ให้คุณยืมนั้น มันไม่ใช่เงิน

affaliate-2

แต่มันคือความเชื่อใจความไว้ใจและกำลังใจเ พ ร า ะเชื่อในศักยภาพของคุณ เพื่อให้คุณพ้นจากความลำบาก

ในตอนนั้น หวังว่าคุณทั้งหลายที่เป็นคuยืมเงินอย่ าได้เหยียบย่ำคำว่า น้ำใจ ที่ใครเขาให้มา

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!