แบงก์ชาติ ช่วยลูกหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ รวมหนี้เป็นก้อนเดียว ลดดอก ผ่อนจ่ายก้อนเดียวน้อยๆ

แบงก์ชาติ เพิ่มทางเลือก ลูกหนี้รายย่อย ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ผ่านวิธีการรวมหนี้เป็นก้อนเดียว ลดดอกเบี้ย ผ่อนจ่ายก้อนเดียว ถึง 31 ธ.ค. 64 พร้อมเปิดวิธีสมัครเข้าร่วม -ข้อดีหลังปรับโครงสร้างหนี้

18 กันยายน 2564 – ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ลูกหนี้สามารถนำสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นที่อยู่ภายใต้ผู้ให้บริการทางการเงิน หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของผู้ให้บริการทางการเงินเดียวกัน อาทิ บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

และสินเชื่อที่เกิดจากการให้เช่าซื้อ มาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วยวิธีการรวมหนี้กับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อใช้ประโยชน์จากหลักประกัน ซึ่งจะทำให้ผู้ให้บริการทางการเงินสามารถลดอัตราดอกเบี้ยในส่วนของสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นให้เหลือไม่เกินอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate: MRR)

โดยที่ผู้ให้บริการทางการเงินต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจของลูกหนี้ เช่น ข้อดีข้อเสียของการเข้าร่วมมาตรการ ข้อมูลเปรียบเทียบภาระหนี้เดิมกับภาระหนี้ใหม่ และทางเลือกการปรับปรุงโครงสร้างหนี้รูปแบบอื่นที่ลูกหนี้สามารถทำได้ พร้อมพิจารณาขยายระยะเวลาการชำระหนี้ตามความสามารถของลูกหนี้

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!