เข้าวัดบ่อยๆ การกรวดน้ำแบบที่ถูก ให้ได้รับบุญใหญ่

เข้าวัด เข้าวา การไหว้พระทำบุญถวายสิ่งข อ ง ถวายสังฆทาน ทำบุญใส่บาตรในเวลาเช้าๆ การทำบุญเสร็จแล้วสิ่งที่เราไม่ควรลืม ควรที่จะต้องทำและเป็นสิ่งสำคัญนั่นคือ การกรวดน้ำ มือขวาจับที่ภาชนะ มือซ้ายช่วยในกา ร ประคองรินน้ำใส่ภาชนะที่ได้ลองรับ แล้วนำไปเท ลงบนโคนต้นไม้ใหญ่ วิธีการแบบนี้เรียกว่าก า ร กรวดน้ำ นั่นหมายถึงก า รแผ่บุญกุศลที่เราได้ทำได้ส่งไปยังผู้อื่นที่เรา ตั้งใจ ทำบุญไปให้

ความเชื่อคนโบร่ำโบราณ ได้มีกล่าวว่า การกรวดน้ำนั้นจะเป็นก า รแผ่กุศลที่เราได้ทำให้กับผู้อื่น ผู้ ที่เราจะทำบุญไปให้ ไม่ว่าจะเป็น เจ้ากร ร มนายเวร ผู้ที่ทำร่วมกันมา เมื่อเราได้ตั้งใจ ทำบุญและส่งบุญไปให้กับเขา การกรวดน้ำนั้นเป็นสิ่งที่จะทำให้ เขาเหล่านั้นได้รับผลบุญ จากก า ร ที่เราได้ทำ

แต่การกรวดน้ำนั้นหาก อ ย า กที่จะให้ผลบุญส่งไปถึง จิ ต วิญ ญ า ณที่แท้จริงได้ อานิสงส์ผลบุญที่สูงสุด เราจะต้องรู้วิธีการกรวดน้ำ ได้อย่างถูกวิธี ซึ่งหลายๆคนยังคงทำผิดอยู่ ซึ่งในวันนี้ได้นำวิธีก า รกรวดน้ําที่ถูกต้อง ว่าจะต้องทำอย่างไร

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!