น้ำซาวข้าว อย่าทิ้งหมด เก็บไว้ประโยชน์เยอะ

เวลาที่เราหุงข้าว ขั้นตอนที่ต้องทำก่อนจะ นำข้าวไปหุงเลยนั่นก็คือก า ร ล้างข้าวหรือที่เรียกกันว่าการซาวข้าวนั่นเอง ส่วนมากแล้วเราจะซาวข้าวสองถึงสามครั้งเพื่อให้สิ่งที่เจือปนอยู่กับ ข้าว

ไม่ว่าจะเป็นตัวมอดหรือเศษหินเศษดินที่ปะปนอยู่กับข้าวนั้นได้อ อ กไปนั่นเอง ซึ่งโดยทั้วไปแล้วน้ำที่เราซาวข้าวไปแล้วนั้นส่วนม า ก แล้วก็จะปล่อยทิ้งไป แต่ทราบหรือไม่ว่าน้ำที่ได้จากการซาวข้าวนั้นแท้ จริงแล้วมีประโยชน์และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างม า กเลยทีเดียว และในวันนี้เราก็ได้นำประโยชน์จากน้ำซาวข้าวมาฝากให้ได้ทราบกัน

1 ใช้ล้างผักผลไม้

เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าผักผลไม้ที่เราจะทานนั้นสะอาด ไม่มีสิ่งตกค้าง น้ำซาวข้าวสามารถช่วยได้ โดยก่อนอื่นให้ล้างผัก ผลไม้ด้วยน้ำเปล่าก่อน หนึ่ งรอบ จากนั้นนำมาแช่ในน้ำซาวข้าวไว้ 10 ถึง 15 นาที จากนั้นก็ล้างด้วยน้ำสะอาดอีกรอบ วิธีนี้จะช่วยล้างสิ่งเจือปนให้ลดลงไปได้

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!