ลักษณะของบ้าน 7 ข้อ ไม่ถูกตามหลัก ทำอะไรก็ติดขัด

ความฝันของ ใครหลายๆคน ก็มักที่จะ อยา กมีบ้านเป็นของตัวเ อ ง สักหลัง บ้านที่ดีอยู่แล้วมีความสุขนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นหลังใหญ่โตอะไร แต่จะต้องเป็นบ้านที่มี ความน่าอยู่ และถูกต้องตาม หลักของฮ ว งจุ้ย หากบ้านของเราไม่ดีไม่ถูกตามหลักของฮวงจุ้ยนั้นแล้ว ก็จะทำให้เจ้าของบ้านและผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านทำอะไร ก็ติดขัด ไม่มีเงินทองเข้ามา เราลองมาดูว่าบ้านทั้ง 7 ลักษณะนี้ที่อยู่แล้ว จ นจะเป็นอย่างไร

1 สภาพแวดล้อมของตัวบ้านและ รอบๆ บ้านมีความ รก และส ก ป รกไม่น่าอยู่ สภาพแวดล้อมที่ดี จะต้องสะอาด ปลอดโปร่ง โล่งสบาย ควรที่จะหาเวลาจัดบ้านปัด ก ว า ดเช็ดถู เพื่อที่จะได้ดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามา ในครอบครัว เข้ามาในบ้าน หากปล่อยทิ้งเอาไว้ให้ ส ก ปร กจะเสียทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต

2 ตัวบ้าน ที่อยู่ต่ำกว่าพื้นถนนหรือ สูงกว่าถนน ตามหลักของฮ ว งจุ้ย หากพื้นถนนสูงหรือต่ำจนเกินไป จะทำให้โชคเข้ามาหาตัวบ้านไม่ได้แ ต่ก็มีวิธีแก้นั่นคือหากถนนต่ำก็ ให้แก้ไขด้วยการเปิดร้านหน้าบ้านให้กว้าง เพื่อพร้อมที่จะรับเงินรับทองให้ไหลเข้ามา ในบ้านของเรา

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!