เก็บเงินเอาไว้ไม่อยู่ แนะวิธีทำบุญ ช่วยแก้ได้มาก

เก็บเงินเอาไว้ไม่อยู่ แนะวิธีทำบุญ ช่วยแก้ได้ดี มาก

วิธีการทำบุญที่จะช่วยในก า ร แก้ปัญหาในเรื่องของด้านการเงิน หากใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับก า รเงิน เก็บเงินเอาไว้ที่ตัวไม่ค่อยอยู่ มีเข้ามาก็มักมีออกไป มีรายจ่ายอยู่เสมอ มีหนี้สินล้นพ้น ตัว เราได้นำวิธีที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปได้ เป็นในด้านของความเชื่อคนโบราณที่ได้ปฏิบัติธรรมกันมานั้น เขาว่ากันว่าเมื่อทำ แล้วจะช่วยให้ชีวิตข อ งคุณนั้นดียิ่งขึ้นยิ่ง เป็น ในด้านของการเงิน ก็จะช่วยให้ปัญหาเหล่านั้นหมดไปได้ ให้ท่านทำบุญด้วยการถวายของ ให้ทำบุญตามด้านล่างนี้ กันเลย

ทำบุญ 4 อย่าง เพิ่มบุญใหญ่

1 ให้ใส่บาตรด้วย ข้าวสา รและให้เลือกชนิดที่ดีที่สุด ตามกำลังของเราที่จะสามารถ ทำได้ ใส่ให้เต็ม วิธีการให้เราตักข้าวสา รใส่ลงไปในห่อพลาสติกก่อนทำให้เรียบร้อยก่อนที่จะใส่ลง ไปในบาตร เพราะเวลาที่เปิดฝาบาตรแล้วข้าวจะ หกเลอะเทอะ เก็บ ได้ลำบาก

อานิสงส์ที่จะได้รับจากก า ร ทำบุญในครั้งนี้จะทำให้มีกินมีใช้อย่างไม่หมด ไม่อด อยา กในเรื่องของอาหาร ก า ร กิน การทำมาหากิน โดยเข้าสา รใส่ในบาตรนั้นจะช่วยชำระหนี้ให้กับเจ้าก ร ร มนายเวร ข้าวสา ร 1 เม็ด คูณอานิสงส์ในพระพุทธศาสนาตัวเราจะได้คืนกลับมาเป็นล้านๆเม็ด จะช่วยทำให้ชีวิตความเป็นอยู่การเงินคล่องตัวได้มากยิ่งขึ้น

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!