ลักษณะ 4 แบบของบุตร ที่เกิดมาทวงหนี้ มีกรรมเก่าร่วมกัน

กฎแห่งกรรม 3 ชาติ มนุษย์ทุกคนเกิดมา ต่างหนีไม่พ้น พบ พราก สุข ทุกข์ เศร้า อภัย แค้น รัก ชัง นี่คือผลของ ก ร ร ม กระทำสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้น ไม่มีใครหนีพ้นกฎแห่ง ก ร ร ม

“สามีภรรยา” เองก็มีกรรม ร่วมกันมา ไม่ว่าจะ กรรมดี หรือกรรมชั่ว ถ้าไม่มี ก ร ร ม ร่วมกันมาเลย ก็ไม่อาจอยู่ร่วมบ้านหลังเดียวกันได้ ส่วน“บุตรธิดา” นั้นคือ หนี้ ไม่ว่าจะเป็นทวงหนี้ หรือชดใช้หนี้ ก็สุดแท้แต่เวรกรรมที่ทำมา

หากไม่มีหนี้ ไม่มาเกิดเป็น บิดา มารดา ลูกกัน ได้ เช่นนั้น สามีภรรยาคู่ใด ที่มีกรรมดีร่วมกันมา ย่อมสม า น สามัคคี รักใคร่กลมเกลียว ถือไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชร ส่วน สามีภรรยา ที่มีกรรม ชั่ว ร่วมกัน มาแต่อดีตชาติ ย่อม ทะเลาะเบาะแว้ง บ้านแตกสาแหรกขาด ไม่อาจอยู่ร่วมกัน จนวันสุดท้าย.

ส่วน “บุตรธิดา” นั้น จะมาเกิดใน ๔ ลักษณะต่อไปนี้

อ่าน เนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!