กล่า วบนเอาไว้แต่ลืมแ ก้ วิธีถอ นอย่างถูกต้ อง ทำแล้วชีวิตเปลี่ ยน

กล่าว-v เอาไว้แต่ลืมแก้ วิธีถอนอย่างถูกต้อง ทำแล้วชีวิตเปลี่ยนดีขึ้น

เชื่อกัน ว่าหลายๆคนในปัจจุบันนี้คงจะเคยได้ยินและมีความเชื่อต่างๆน า น า ที่มาจากผู้คนเก่าแก่ในสมัยโบราณว่า ที่เขามีความเชื่อและนับถือในหลายๆเรื่อง หลายๆท่านเ ค ย ตั้งคำถามและเคยสงสัยกับตัวเองหรือเปล่า ไม่ว่า ชีวิตไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม มีแต่ความติดขัดไปซะหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ จะทำอะไรก็มักมีเหตุมีอุปสรรคเข้ามาตลอด ทำให้เกิดความยุ่งยากไม่สะดวกสบายเท่าที่ควร

คนโบราณเขาว่ากันว่า ในบ า ง ครั้งเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนมาจ า ก ตัวเรา. ซึ่งตัวเราได้เผลอไปกล่าวบน บาน ไว้ที่ไหน แต่ดันลืมแก้ นึกไม่ออก เพราะสิ่งนี้เลยทำให้มีก า ร ติดขัดเกิดขึ้น และในวันนี้เราได้มีวิธีแก้ของคนโบราณที่ทำกันมา น า นแล้ว หากท่านทำแล้วทำอย่างถูกวิธีและถูกต้องจะช่วยเป็นการถ อ น คำพูด แล้วชีวิตของคุณจะดีขึ้น เรามาดูว่าจะต้องเตรียมสิ่งใด และมีวิธีก า ร ทำที่ถูกต้องอย่างไร

สิ่งที่ต้องเตรียม

พระพุทธรูปป า ง สมาธิ 1 องค์ ถ้ามีอยู่แล้วก็อันเชิญท่านมาเป็นองค์พระประทาน หรือใครจะซื้อใหม่ก็ไม่ว่าแล้วเอาไปถวายวัด..เพิ่มบารมีให้คนกราบไหว้.เน้นไว้ในโบสถ์หรือศา ล า

ผลไม้ 5หรือ 7 อย่าง ต้องมี กล้วยน้ำหว้า 1 หวี มะพร้าว1ลูก สับปะรด1ผล ผลไม้ต า ม ฤดูกาล

หมากพลู บุ ห รี่ 5 ม ว น , พวงมาลัยดาวเรือง 3 พวง , น้ำแดง 1 ขวด น้ำเขียว 1 ขวด , น้ำเปล่า 1 ขวด , เทียนขาว 2 เล่ม , จุดธูป 16 ดอก

affaliate-2

จากนั้นให้ตัวท่านพูดกล่าวว่า

ข้าพเจ้าชื่อ…..นามสกุล…..วันเดือนปีเกิด….. ขออันเชิญองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาเป็นประธานและ สักขีพยาน ตลอดทั้งอันเชิญเทพ เ ท ว า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมทั้งเจ้าที่เจ้าท า ง เจ้าป่าเจ้าเขา ให้มารับเครื่อง สั งเ ว ยเครื่องสักการะที่ลูกได้จัดถวายให้แล้วในวันนี้ เนื่อง จ า ก ว่าลูกเคยบนบานศาล กล่าว มานานแล้วจนถึงปัจจุบันทั้งหลายทั้งปวง ทั้งที่จำได้และจำไม่ได้ก็ดี ทั้งที่สำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ต า ม ก็ขออันเชิญให้มารับเครื่องแก้บนทั้งหลายเหล่านี้

เมื่อท่านทั้งหลายได้รับแล้วลูกขอถอน คำบนบานศาลกล่าวทั้งหมด ขอให้สิ้นสุด ณ วินาทีนี้เป็นต้นไป ถ้าห า ก ลูกมีความจำเป็นจะต้องบนบ า น ศาลกล่าวอืกก็จะกล่าวบน บ า น ใหม่ในคราวต่อไป สาธุ สาธุ สาธุ…

เมื่อตัวท่านได้กล่าวจบแล้วห้ามขอพรใดๆต่อ พอกล่าวจบก็ให้ตัวท่านทำ ก า ร ปักธูปที่กระถางได้เลย และโดยหลังจ า ก ที่เราลาแล้วก็ให้ตัวท่านขอพรได้ในเรื่องที่ท่านต้องการ แล้วกล่าวสาธุ สาธุ สาธุ.…

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!