ตู้เย็น กินไฟม า ก ทั้งที่ ซื้อมาใหม่ ซ่อมได้ เอง ง บ 2บาท

ตู้เย็น กินไฟม า ก ทั้งที่ ซื้อมาใหม่ๆ ซ่อมได้เอง ง บ แค่ 2บาท

ตู้เย็นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เ ร านำ เ อ า ไว้แช่อาหาร และ วัตถุดิบต่างๆมากมาย เครื่องดื่มชนิด ต่างๆให้มี ค ว า ม เย็นและเก็บเ อ าไว้ได้ นาน ม า ก ยิ่งขึ้น เครื่องที่เพิ่งจะ ซื้อ ม าใหม่หรือตัวของ เครื่องเ ก่ าที่ มักจะกิน ไฟมาก ทำให้ค่า ไฟฟ้า ในบ้ า น สูงขึ้นมาก

และมักจะเป็น ปัญหา ข อ ง ในหลายๆบ้ า น โดยเฉพาะตู้เย็นเก่าๆ ที่ใช้มานา น เ ป็นเว ล า หลายปีมากแล้ว ในวันนี้เอง เ ร าจะมาเช็ควิธีเช็คดูว่า ตู้เย็นที่ใช้อยู่ที่บ้าน นั้นเสื่อมสภ า พ และมีวิธีก า ร ซ่อม ได้ ด้วยตนเ อ ง อย่างไร เราต า มมาดูกันได้ เลย

วิธีการ ทดส อ บ

– กระดาษ A4 มาเป็นอุปกรณ์สำหรับการทด ส อ บ ที่ดีของ ตู้เย็นของเราในครั้งนี้ โดยเรานั้น. จะทำก า ร เปิดประตู ตู้เย็น จากนั้นให้เสียบกระดาษเข้าไปเพียง ครึ่งแผ่นต า ม ภาพด้านล่างนี้ เสร็จแล้วก้ ให้เราเป็นประตูตู้เย็นให้ สนิทดี.

– ทำก า รดึงกระดาษ ออกมา หากย า ง ขอบประตูตู้เย็นยังคงสภาพเดิม ที่ดีอยู่นั้นจะดึงกระดาษออกมา ได้ยากมาก แต่ถ้า ห า ก ว่าเราดึงกระดาษออกมาได้อย่างง่ายๆแล้วนั้น นั่นแสดงว่าขอบยางของตู้เย็นนั้นมีปัญหา มีช่องว่าง ซึ่งช่องว่างเหล่านี้เอง จะทำให้ความเย็นในตู้เย็นนั้น ไหลรั่ว อ อ กมา ทำให้ตู้เย็นนั้นต้องคอยทำงานหนักอยู่ตลอด เ ว ล า ซึ่งนั่นเป็นสาเหตุที่ทำ ให้เปลืองไฟนั่นเอง

วิธีการ แก้ไขปัญหา

1 ใช้ไดร์เป่าผม ม า เป็นตัว ช่วย ได้โดยการ ปรับให้ ล ด ความร้อน ข อ ง ไดร์เป่าผมออกมา เมื่อยาง ข อ บ ประตูตู้เย็นลง โดนกับความร้อนนั้น ยางขอบประตูก็จะค่อยๆขยาย ตัวออก ซึ่งทำให้กลับ ม า ปิดประตูสนิท ได้เหมือนเดิม โดยที่ไม่มีช่องร อ ย รั่วออกมาเลย

2 หากไม่ได้ผลแต่ อย า ก ไม่เสียเงินซื้อยาง ประตูมาใหม่ ให้เราถ อ ด ของเดิมออกมา แล้วแช่ไว้ในน้ำร้อนสักประม า ณ 5 นาทีความร้อนที่ได้นั้นจะช่วยให้ยาง ประตูตู้เย็นลง ขยายตัวได้ดียิ่งขึ้น จ า ก นั้นให้เราเช็ดให้แห้งแล้ว นำไปติดใส่ ในที่เดิม

affaliate-2

3 ห า ก ยังไม่ได้ผลจริงๆ เมื่อได้ลองทำทั้ง 2 วิธีข้างต้นนี้ที่ว่า แล้วให้ เ ร า เปลี่ยน ย า ง ขอบตู้เย็น โดยราคานั้นก็จะมีตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลัก ร้อย ซึ่งแล้วแต่คุณภาพ แล้วแต่ขนาดและแล้วแต่ยี่ห้อชนิดข อ ง ยางขอบประตูตู้เย็นที่ เราเลือกใช้

4 การตั้งฐาน ตู้เย็นด้านหน้าให้สูงกว่าด้าน หลังเล็กน้อย ให้ตั้งในลักษณะเอนๆซึ่งด้านหน้าจะสูง กว่าด้านหลัง ซึ่งจะเป็นวิธีที่ช่วย ให้ประตูตู้เย็นนั้นปิดได้อย่างสนิทและปิดได้ แน่นมากขึ้นด้วย ทำให้ไม่มีรอยรั่ว อ อ ก มาได้จาก ด้านนอก

affaliate-2

ด้วยเทคนิควิธี การง่ายๆที่เรานั้น ได้นำมาฝ า ก กันในวันนี้ จะช่วยลดค่าไฟของคุณลง ไปได้มาก ก่อนที่เราจะแก้ไข จะต้องท ด สอบก่อนด้วย ก า ร ใช้กระดาษ A4 แบบง่ายๆมา เป็นตัวช่วยในก า ร ทดสอบครั้งนี้ หากมีรอยรั่วก็ ให้แก้ไขตามวิธีข้างต้นที่เรานั้น ได้นำมาฝากกัน ล อ ง ไปเช็คตู้เย็นบ้ า น คุณกันดูบางทีอาจจะเป็นรอยรั่วโดยที่เ ร า ยังไม่รู้ก็ได้.

affaliate-2

error: Content is protected !!