เข้าวัดบ่อยๆ น่าจะรู้ กรวดน้ำ ที่ถูกต้อง ได้อานิสงส์เเรง อย่ากรวดน้ำ ให้เจ้าก ร ร ม นายเวรก่อน

เข้าวัดบ่อยๆ น่าจะรู้ กรวดน้ำที่ถูกต้อง ได้อานิสงส์เเรง อย่ากรวดน้ำให้ เจ้าก ร ร ม นายเวรก่อน

ให้ใช้มือขวาจับภาชนะ แล้วค่อย ใช้มือซ้ายค่อยๆประค อ ง ค่อยๆรินน้ำใส่ภาชนะที่ร อ งรับ แล้วก็สวดมนต์ ยะถา สิ่งนี้ เป็นสิ่งที่คุณ เ ค ยของบุคคลที่ทำบุญบ่อยๆ และรับรู้ทั่วกันไป ว่าสิ่งเหล่านี้คือก า ร กรวดน้ำ

สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายๆ คนมีความเชื่อถือ และทำกันมาเนิ่น น า น เพื่อเป็นก า ร แผ่บุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล้มหายจ า ก ไป ไม่ว่าจะเป็นเจ้า ก ร ร มนายเวร เทวดาประจำตัว บุญกุศล นี้จะส่งไปถึง

สิ่งใดที่เราเคยทำ ผิดพลาดหรือว่าสิ่งที่เ ร า ไม่ได้ตั้งใจ ห า ก เรากรวดน้ำ ทำบุญ ด้วยความซื่อสัตย์และ ตั้งใจจริงนั้น. บุญเหล่านั้นจะส่งไปถึงแก่ผู้ที่เราตั้งใจ ทำให้เขาเหล่านั้น มีความสุข และช่วยลด ก ร ร มส่วนหนึ่ง.

แต่ทว่าการก ร ว ด น้ำนั้น หากต้องการจะให้ บุญส่งไปถึง จิตวิญญาณที่แท้จริงแล้ว ให้ได้อานิสงส์ผล บุญสูงสุด จะต้อง ก ร ว ดอย่างถูกวิธี สำหรับในวันนี้เรามาทำตามกันได้ เ ล ย ดีกว่าว่า วิธีก าร กรวดน้ําที่ถูกพอดีนั้นจะต้องทำอย่างไร

หลายคนอาจจะ ยังไม่รู้นะ หลายคน ยังเข้าใจ ผิดกันอยู่

การกรวดน้ำให้ตัวเ อ ง นั้นใช่ว่าจะเป็นก า ร เอาผลบุญให้กับตัวเอง แต่เป็น ก า ร แบ่งบุญกุศลให้กับเหล่าเทวดาต่าง ห า ก ซึ่งเหล่า เทวดาประจำตัวเรานั้น จะได้รับผลบุญที่เราทำ จะเป็นอานิสงส์ช่วย เ ร า ทำให้เรานั้น ไม่เจ็บป่วย แคล้วคลาดจากภยันใดๆทั้งปวง

affaliate-2

เหตุที่เราไม่ต้องกรวดน้ำ ให้กับเจ้า ก ร ร ม นายเวร ก็เพื่อเสริมพลังให้กับ จิตที่คิดไม่ดี กับเรา เหนือกว่าเทวดาประจำตัว หากเราทำผิดขั้นตอนไป ก็ จะถือว่าทำบุญ ไม่ขึ้น นั่นเอง

ก า ร กรวดน้ําที่ถูกต้อง เพื่อที่จะ ได้รับ อานิสงส์สูงสุด

ก า ร กรวดน้ำให้กับเหล่าเทวดาทั้งห ล า ย จะเป็นการดีต่อตัวเรา การกรวดน้ำหลังจ า ก ที่ได้ตักบาตร ทำบุญ เรียกว่าถวาย สังฆทาน จะเป็นตัวเปิดทางช่วยให้ชีวิตข อ ง เรานั้น ราบรื่น ไม่มีปัญหา ขั้นตอน ก า ร กรวดน้ำให้กับ เทวดานั่นก็คือ

แต่ก่อนที่ จะกรวดน้ำ ให้สวดบท พระคาถาต่อ ไปนี้ก่อน

affaliate-2

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ให้ท่อง 3 จบ

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ โปรดเสด็จมาเป็นประธ า น อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดา ทั้งหลาย ทั้งปวง ที่รักษาตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งป ว ง จงมีความสุข ให้เริ่ม เ ท น้ำลงบนพื้นดิน ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับพระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดมารับ เป็นทิพย์พยาน

ขออานิสงค์ ผลบุญ กุศล อันใดที่ข้าพเจ้า (ชื่อ นามสกุล) ที่ได้กระทำในวันนี้ทั้ง ห ม ด ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้ กับ เทวดาทั้งหลายทั้ง ปวงของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้น จ า ก ความทุกข์ เรื่องที่ทำให้ทุกข์ ไม่ว่าท่านจะมา จ า ก ชาติใด ภพใด ก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดี และระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด ขอให้ท่าน จ ง มารับกุศล ที่ข้าพเจ้า อุทิศให้ในครั้งนี้ด้วยเทอญ

โดยม า ให้ถึงจุดหมาย อย่าได้แวะ อย่า ได้เวียนที่ใด ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน ทุกภพ ทุกภูมิ ขออานิสงค์ ผลบุญดังกล่าวนี้ ได้โปรดกลายเป็นโภคทรัพย์ ตามที่ท่านปรารถนา ทุกๆ ประการตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้ เป็นต้นไป ด้วยเทอญ

affaliate-2

จะทำให้เรานั้นได้มี ผลบุญถึงเร็วกว่า ก า ร อธิษฐานจิต อย่าลืมที่จะแบ่งบุญกุศล ให้กับ ผู้อื่นได้รับรู้ ถือว่าเป็นบุญแห่ง ก า ร แบ่งทานอันยิ่งใหญ่ แล้วชีวิตของเ ร าจะดีขึ้น ในทุกๆ วัน

affaliate-2

error: Content is protected !!