เเก๊สติดๆ ดับๆ เสียงพรึบพลับ ก้นหม้อ ดำ มี วิธีแก้

เเก๊สติดๆ ดับๆ เสียงพรึบพลับ ก้นหม้อ ดำ มี วิธีแก้

เตาแก๊สเก่าๆ ที่ใช้ ง า น มาเป็น เ ว ล า นาน แน่นอนว่า ก็ต้องมีปัญหา ต า ม กาลเวลาอย่างแน่นอน แต่ปัญหาบ า ง อย่างก็ สามารแก้ไขได้โดย ง่ายและ ไม่แพง ไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สเก่าเป็นแรม ปีก็ตาม หรือบาง บ้ าน เตาแก๊ส แค่ สองส า ม ปีก็จะ เจอปัญหาเปิดไม่ค่อยจะติด มีไฟออกมาไม่สม่ำเสมอ บางครั้งเร่ง หรือเปิดปิดไฟ ก็มีเสียงพรึบพรั่บให้ตกใจอยู่ตลอด หลายคนที่เจอกับปัญหานี้ก็ ไม่รู้จะทำยังไงดี แต่วันนี้เรามีวิธีใน ก า ร แก้ไขมาฝากกัน

การที่ไฟข อ ง เตาแก๊สติด ไม่สม่ำเสมอนั้น นอกจ า ก จะน่าหงุดหงิดแล้ว ก็ยังส่งผลต่อ การทำอา ห า ร ด้วย เพราะจะทำ ให้ความร้อนกระจายไม่ทั่วหม้อ หรือกระทะ ส่งผลต่อค ว า ม สุก และความ รวดเร็วในการทำอาห า ร และ บางครั้งก็ยังทำให้ก้นหม้อก้น กระทะดำย า ก ต่อการขัดล้างไปอีกด้วย

วันนี้เรามีวิธีที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่อง เตาแก๊สติด ไม่สม่ำเสมอ ให้กลับมาใช้ง า น ได้ตามปกติ ด้วยวิธี ที่ง่าย ไม่ต้อง ง้อช่าง ไม่เปลืองเงิน สามารถ ทำได้เองและยังใช้อุปกรณ์ เพี ย ง ไม่กี่อย่าง เท่านั้นเอง

ก่อนอื่นจะ ต้อง ทราบถึงสาเหตุ ที่ทำ ให้เเก๊สติด ไม่สม่ำ เสมอ. นั่นก็คือหัวเตาเเก๊สนั้น มีร อ ย รั่ว อาจ จะเกิดจ า ก เหล็กเกิด ก า ร โค้งงอ ผิดรูปไปจากเดิมมาก ทำให้มีช่องว่าง ข อ ง เเก๊สหลุด ออกมาและช่องว่างนี้ ก็เป็น ตัวที่ทำให้เเก๊สติด ไม่สม่ำเสมอ โดยปกติแล้ว แก๊สที่เป็นสีฟ้าไม่ทำให้ก้นหม้อหรือกระทะดำ แต่ถ้าหากเเก๊สเป็น สี แ ด ง นั่น แสดงว่าอ า จ มีผลทำให้ ก้นหม้อดำได้

เ ร า สามารถ จัด การปัญหาแก๊ส รั่วนี้ ได้ด้วยก า ร ใช้ฟอยล์ธรรมดาที่ ใช้ห่อป ล า หรือใช้ ปิ้งย่างหรือจะเป็น ฟอยล์เหลือที่ได้จ า ก การสั่งอาหารแล้วเค้าห่อม า ให้ก็สามารถเ อ า มาล้างให้สะอาด เช็ด ให้แห้ง ก็สามารถ เ อา มาใช้งาน ได้เช่นกัน หรือใคร มีฟอยล์ใหม่ติด บ้ านไว้ก็นำมาใช้ได้ไม่ว่ากัน

affaliate-2

เมื่อได้ฟอยล์ แล้ว ก็ให้ ม้วนฟอยล์ โดยวัดดู ตามขนาดความ กว้างข อ ง ช่องว่างของเเก๊ส อย่าลืมว่า เ ว ล า ที่วาง ตะแกรงลงไปฟอยล์ก็จะยุบตัวลงไปอีกเล็กน้อย ส่วนความยาวและค ว า ม กว้างของช่องก็ต้อง ถอด ส่วนประกอบข อ ง เก่าออกแล้วก็วัดดู

วิธีในการถ อ ด เตาเเก๊สก็ไม่ยาก อะไรมาก ม า ย บางคนสามารถใช้มือดึงขึ้นมา ได้เลย หรืออาจต้อง ใช้ค้อนค่อยๆเคาะไปตาม ข อ บ หรืออาจใช้ปลายแหลมค่อยๆแซะ ให้ทำแบบ เ บ า มือเพราะระวังเตาเเก๊สจะเป็นรอย และโดนมือของเราได้

บริเวณที่เรา ถ อ ด มานี้เมื่อถอด อ อ กมาแล้วก็ให้ทำค ว า ม สะอาด เพราะว่าเมื่อยกขึ้นมาแล้วจะมีเศษอาหารหรืออาจจะมีเศษสนิมติดอยู่ ให้ใช้ปลายช้อนค่อยๆเขี่ยออกมา แล้วเช็ดให้สะอาด เมื่อประก อ บ กับเข้าไปที่เดิมจะได้แนบสนิท ยิ่งขึ้น

affaliate-2

เมื่อเราใส่ฟอยล์ลง ในบริเวณนั้น เสร็จ เรียบร้อยแล้ว ก็ประกอบ กลับไปให้เข้ากับ ตำแหน่งเดิม แต่ถ้ารู้สึกว่าฟอยล์น้อย ไปก็ให้ม้วนแล้วเพิ่มขนาด เพิ่มความหนา เข้าไปอีก แล้วก็หมุนซ้ายหมุนข ว า ให้ตรงล็อคพอดี พร้อมกับ กดเบาๆจะได้ แนบ สนิท เมื่อเสร็จแล้ว ก็จะได้ตาม ภ า พ ถ้ามีช่องว่างก็ทำซ้ำแบบนี้ได้อีก

หากทำ ต า ม นี้เมื่อลอง เปิดปิดแก๊สดูก็จะพบ ว่าปัญหาเดิมที่เคยมี ก็จะห ม ด ไป หากใครๆ ที่มีปัญหาเหมือนกันนี้ก็สามารล อ ง นำไปทำและแก้ไขตามกันดูได้ ทั้งได้ประหยัดเงินและถือเป็นก า ร ทำความสะอาด เตาแก๊สไปในตัวได้ ด้วยเช่นกัน.

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!