ดื่มผิดมา น า น การดื่ม น้ำมะนาวให้ ถูกวิธี ซึ่ง ไม่เคยรู้มาก่อน

ดื่มผิดมา น า น การดื่ม น้ำมะนาว ให้ถูกวิธี ซึ่ง ไม่เคยรู้มาก่อน

สำหรับการดื่มมะน า ว ที่ถูกต้องนั้น หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า ก า ร ดื่มน้ำมะนาวที่ทำกัน อยู่ทุกวันนี้อ า จ จะเป็นเรื่อง ที่ ไม่ถูก หรืออาจจะเป็นเรื่องที่ใครหลายๆ คนคิดไม่ถึงว่า เ ร าจะนำมาเสนอ

วิธีการก็คือ ให้ล้างมะน า ว ด้วยน้ำสะอาด ทางที่ดีควรล้างมะน า ว ด้วยน้ำซาว ข้าว จะดีที่สุด ถ้าเราเหลือน้ำซ า ว ข้าวไว้ก็เก็บเอาไว้ล้าง มะ น า วจะดีกว่า เพราะจะทำให้ผิวของมะน า วมี ค ว า ม สะอาด ม า ก ยิ่งขึ้น น้ำซาวข้าวจะช่วยดูด ซับสิ่งที่ไม่ค่อย สะอาด ให้หลุดออกไปได้

วิธีการ นี้สำคัญ มากๆ

หลังจากนั้น เมื่อเรา ล้ า ง ทำความสะอาดมะนาวเสร็จเรีบยร้อย ก็ให้เรานำ มะ น า วไปแช่ในตู้เย็น 2 ชั่วโมง แล้วก็มาตัดแบ่งเป็นชิ้นๆ 1 ลูกประมาณ 10 ชิ้น แล้วก็เอามะน า ว ที่เราแบ่งเ อ า ไว้เป็นแว่นๆ เก็บใส่ในภาชนะปิดไว้ หลังจ า ก นั้น ก็ใส่น้ำผึ้งและน้ำเปล่าลง ไป โดยอัตราส่วนตามความช อ บ ปิดฝาให้สนิทแล้ว ก็นำภาชนะไปใส่ในตู้เย็นแช่ เ อ าไว้ นำไปแช่เย็นไว้แบบนี้ 1 วัน แล้วอีกวันก็สามารถนำมากิน ได้วันละ 2 ชิ้นเช้ากับเย็น

วิธีก า ร กินก็คือ ให้เรานำแก้วมา 1 ใบ ใส่น้ำอุ่นลงไปครึ่งแก้ว หลังจ า ก นั้นก็นำมะน า ว ชิ้นที่เ ร า แช่ไว้ในตู้เย็นใส่ลงไป 1 ชิ้น แล้วก็ดื่มน้ำใน ตอนเช้า และตอนเย็น โดยก า ร เคี้ยวมะนาวไป ด้วยก็ได้ เคี้ยว เ อ า แต่น้ำและเนื้อ จะได้รับ ส า รอาหารประโยชน์ต่างๆ มาก ม า ย

– โดยที่ มะนาว 1 ลูกสามารถทำกินได้ ประมาณ 4-5 วัน การดื่มสูตรมะน า ว แช่เย็นนี้ จะมีส่วนช่วยในเรื่องของ ก า ร ลดคราบจุดด่างดำ สิวฝ้ากระ ให้ แห้งและลด ล ง ได้ วิธีการนี้จะทำให้ใบหน้าข อ ง คุณขาวกระจ่างใส

affaliate-2

– และยังมีแคลเซียมสูง ช่วยในเรื่องของ ก า ร ทำให้น้ำหนักตัวของคุณ ลด ล ง และที่สำคัญ ก็คือ มะนาวนั้นเป็นอาห า ร ที่แสนอร่อย มีความเปรี้ยว มีวิตามินซีสูง มีส่วนช่วย ในเรื่องของ ก า รจัดการกับ เ ซ ล ล์ ม ะ เ ร็ ง ได้ดี กว่าก า ร หาหมอซะอีก เพราะว่าเป็น วิธีการทางธรรมชาติ

– นำมะนาวมาแบ่งเป็น 4 ส่วนต า ม รูป แล้วใช้ป ล า ย แหลมจิ้มๆให้ทั่วมะนาว นำไปว า ง ตาม มุมอับ ห้องน้ำ ถังขยะ วิธีนี้สามารถจัด การ กับ กลิ่นอับชื่น และกลิ่นเหม็นได้ดี

วิธีก า ร ทำน้ำมะน า ว กินเอง

affaliate-2

ถ้าคุณมีเ ว ล า ว่างพอ คุณก็ สามารถทำน้ำมะน า ว กินเองได้ โดยมะนาว 1 ลูก คั้นเอาแต่น้ำแล้วก็ใส่น้ำใน ปริม า ณ 800 ซีซี ความเปรี้ยวขึ้นอยู่กับผลข อ ง มะนาว ถ้าหากคุณต้อง ก า รที่จะให้รสชาติของน้ำมะนาวนั้น เปรี้ยวม า ก ขึ้นก็ลด ปริมาณน้ำเหลือประมาณ 600 ซีซี สูตรนี้ไม่ควรใส่น้ำต า ลเลย นะ เพราะจะทำให้คุณอ้วน ได้ง่าย ถ้าไม่ใส่ น้ำต า ล การดื่มมะนาวแบบ ไม่ใส่น้ำตาลทำให้ สุขภาพ และความ ง า ม ของคุณ เพิ่มม า ก ขึ้นดังต่อไปนี้

1 ความจำก็ ดีขึ้น สำหรับคนที่มีอายุ ม า กแล้ว ระบบการไหลเวียนข อ ง โลหิตก็จะลดลงไปด้วย จะเป็นอุปสรรคต่อ การทำ ง า น ของเซลล์ในสมองข อ ง เรา ขอให้เกิดในเรื่องข อ ง ความจำไม่ดี จำอะไรไม่ค่อยได้ ซึ่งมะ น า ว มีตัวที่ เรียกว่าสารต้านอนุมูลอิสระ มีส่วนช่วยในเรื่องของ ระบบ ก า รไหลเวียนของ โลหิตให้ดีขึ้นด้วย การดื่มน้ำมะน า ว เป็นประจำจึงจำเป็นต่อระบบ การทำง า น ของร่างกายข อ งมนุษย์ จะทำให้สมอง ข อ งเราเก็บความจำได้ดีและยาว น า น ขึ้น ช่วยกระตุ้นการทำง า น ของสมองและ ระบบประส า ท

2 จัดการกับความเมื่อยล้า และช่วยในเรื่อง ข อ งการ บรรเทาอาการป ว ด ที่เกี่ยวข้องกับ ข้อเท้า ข้อมือ และเท้าได้ แค่คนใช้มะนาว 1 ลูกนำมาแบ่งเป็น 4 ส่วน แล้วก็ใส่ใน กะละมัง ตามด้วยน้ำร้อนลงไป หลัง จ า ก นั้นนำมาแช่เท้าประมาณ 30 นาที ขัดๆถูๆ ช่วยเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตข อ ง ขา และเท้าได้ และยังช่วยขัดเซลล์ผิวที่ไม่ดีให้ หลุดอ อ ก ไป บรรเทาอาการปวดเมื่อยเ ว ล า ยื่นนานๆได้เป็น อย่างดี จะทำให้รู้สึกผ่อนคลาย

3 ช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้น มะ น า วนั้น มีวิตามินซีที่สูง และมีกรดซิตริก ที่จะสามารถช่วยใน เรื่องข อ ง ระบบย่อยอาหาร และระบบขับถ่ายได้ ทำให้ช่วยส่งเสริมการ ผลิตโลหิตดีขึ้น ช่วยปรับปรุง ระบบก า รแข็งตัวของโลหิตได้ มีผลบังคับไม่ให้โลหิตเกิดก า ร แข็งตัว และไม่ให้ไหลออกมา ม า ก เกินไปเวลามีเหตุ มีคุณสมบัติช่วย สมาน เเ ผ ลที่เกิดขึ้น

affaliate-2

4 ช่วยป้องกัน และ ทำก า ร รักษาที่เกี่ยวข้องกับ หัวใจ และระดับน้ำตาล ในโลหิต ในมะนาวนั้นมี กรดซิตริกที่มีค ว า ม สามารถคือ ช่วยในเรื่องของการหดตัว และเสริมส่งสร้างหลอดโลหิต น้ำมะน า ว สามารถ ล ด ความดันโลหิต ล ด ระดับคอเลสเตอรอลได้

5 ช่วยจัดการสิ่งที่ผิดปกติในร่างกาย และผิวหนัง เมื่อเราดื่มน้ำมะน า ว ในปริมาณที่พอเหมาะทุกๆวัน จะช่วยให้ ระบบภ า ย ในของเรานั้นสะอาด และเมื่อนำมามาร์คหน้าแล้ว หรือผสมน้ำอ า บ จะทำให้ผิวสะอาด ไม่มีกลิ่นตัว

6 ระบบการย่อย อาหารดี น้ำหนักตัวลดลง มะนาวนั้นกินบ่อยๆมีส่วนทำให้น้ำหนักล ด ลง ไ ว มาก เนื่องจากไปทำให้ระบบย่อยอา ห า รดีขึ้น แล้วยังทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นอีกด้วย ดังนั้นแล้ว หากใครกำลังม อ ง หาวิธี ลดหน้าท้อง ลดพุง ก็ดื่มน้ำมะนาวจากธรรมชาติได้เลย

7 ช่วยแก้ในเรื่องข อ ง หวัด น้ำมะนาวนั้นเป็นสิ่งที่มีวิตามินซีสูงม า ก ซึ่งวิตามินซีมีส่วนช่วยในเรื่องของ ก า ร สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ทำให้เวลาเราเกิดหวัดขึ้นมา ตากแดดตาก ฝ น แล้วตัวร้อน ให้ทำการ ผสมน้ำอุ่นกับน้ำมะนาว 1 แก้ว โดยใช้มะนาวเพียง 1 ลูก แล้วคนให้เข้ากัน ดื่มเพื่อ ล ด น้ำมูก และอาการที่เกี่ยวข้อง กับหวัดได้.

affaliate-2

error: Content is protected !!