ของ 6 อย่าง ที่ ไม่ควรลืมว า ง เอาไว้ในรถเด็ดขาด ใครมีอยู่ ควร เอาออก

ของ 6 อย่าง ที่ไม่ควรลืมว า ง เอาไว้ในรถเด็ดขาดเลยนั้น ใครมีอยู่ควร เอาออก

ช่วงหน้านี้เป็นช่วงที่ แดด แ ร ง อากาศค่อนข้างที่จะร้อนมาก หลายคนอาจจะ ต้องจอด รถต า ก แดดอยู่เป้นประจำและบ่อยๆในช่วงเ ว ล าเช้า และแน่นอน ว่ามีสิ่งหนึ่งที่คุณควร จะต้องระมัดระวังนั่นก็คือ สิ่งข อ ง ที่วางเอา ไว้ในรถ บางอย่างอาจจะ ม อ ง. เผินๆว่าเหมือนไม่เป็นอะไร แต่ที่ไหนได้ สามารถทำ ให้เกิดปัญหาใหญ่หลวงตามมาอย่างมากเลยทีเดียว

ทั้งด้าน รายการ ชัวร์ก่อนเเชร์ สำนัก ข่าวอสมท ได้ไป ส อ บ ถาม ข้อมูลจาก ดร. ธีรยุทธ์ วิไลวัลย์ เกี่ยวกับสิ่งของที่ ไม่ควรมีอยู่ในรถ โดยให้ข้อมูลว่า มีของอยู่ 6 อย่างนี้ หากใครมีติดไว้ใน รถควรที่จะหลีกเลี่ยงและเอา อ อ ก จากรถให้ไว เพื่อเป็นการป้องกัน ไม่ให้เกิดเหตุร้ายแรง ขึ้นในภายหลังโดย ไม่ทันคิด

1 ขวดพลาสติก

ขวดพลาสติก หลายคนนั้น อาจจะคิดว่าความร้อนอ า จ จะทำให้พลาสติกละล า ย ติดกับอุปกรณ์ภายในรถ และร้อนมาก จนเกิดไฟ แต่ความจริงแล้วไม่ใช่แบบนั้นเลย แต่สิ่งที่น่ากลัว และน่ากังวลม า ก กว่านั้น ก็คือ ขวดพลาสติกใสๆ ที่ใส่น้ำไว้เต็มขวด หากคุณ ว า งเอาไว้บนบริเวณหน้า คอนโซลรถ แล้วปะทะกับแสงแดดแรง โดยมีมุมหักเหตรงกับมุมของ ข ว ด น้ำพอดี ซึ่งจะทำให้เกิดปฏิกิริยามีโอกาสทำให้ติดไฟได้ง่าย ม า ก

2 แบตเตอรี่สำรอง หรือว่า พาวเวอร์แบงค์

affaliate-2

แบตเตอรี่ ไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ สำ ร อ ง Power Bank หรือว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยว กับ แบตเตอรี่ หรือโทรศัพท์ ที่เป็นโลหะ ไม่ควรที่จะมีอยู่ในรถเพราะ เป็นตัวที่ทำปฏิกิริยากับค ว า ม ร้อนได้เป็นอย่างดี จนเกิดการลัด วงจร และทำ ให้ไฟติดขึ้นได้ ในบริเวณนั้น

3 ยางลบ

หลายๆ คนอ า จ จะงงและ สงสัยกันว่า แค่ย า ง ลบ จะทำให้มีปัญหาได้อย่างไรกัน มองเผินๆเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น มีส า ร ในกลุ่มตัวหนึ่งเป็นตัว ทำละลายกับ พลาสติก คล้ายๆกับทินเนอร์ เมื่อเจอกับ ความร้อนแล้วจะละล า ย ออกมา ฉะนั้นแล้วเมื่อ เราวางย า ง ลบไว้ในรถ แล้วจอดในที่กลางแจ้ง และแดดร้อนมากๆ จะทำให้อุณหภูมิ ภ า ย ในรถสูงขึ้นมาก ยางลบจะทำปฏิกิริยาละล า ย กลายเป็นน้ำ ค่อยๆแห้งเป็นตะ ก อ น เกาะอุปกรณ์ภายในรถข อ งคุณ เมื่อดึงออกมาแล้วจะติดกับพื้นผิวผนัง ข อ ง วัตถุเท่านั้น มีโอกาสทำให้ 4 ภายในรถหลุดออกต า ม มาด้วย ถ้าวางไว้บนเบาะก็อ า จ จะทำให้เบาะรถของคุณอาจจะข า ด ได้ง่ายๆเลย

affaliate-2

4 น้ำแข็งแห้ง

เมื่อน้ำแข็งแห้งเกิดการระเหิดขึ้น จะมีควันอ อ ก มา จะเปลี่ยนสถานะควันก๊าซคาร์ บ อ น ไดออกไซด์ กระจายเข้ามา ในห้องโดยส า ร ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ที่ขับขี่สูดดมเข้าไป และ ห ม ด สติไปได้ โดยที่ไม่รู้ตัวเลย ใครที่ซื้อไอติม แล้วข้างในบรรจุน้ำแข็งแห้งใส่เข้า ม า ด้วย แนะนำว่าค ว ร เอาไปไว้ในท้ายรถจะดี ที่สุด ไม่ควรที่จะ เ อ า ไว้ในห้องโดยสาร

affaliate-2

5 ไฟแช็ค

ไฟแช็ค เรียกได้เลย ว่าเป็นสิ่งข อ ง ชนิดหนึ่งที่ทำปฏิกิริยากับ เ ป ล ว ไฟง่ายมากๆ โดยถ้าหากถูก ว า งทิ้งเอาไว้ในรถแล้ว และอุณหภูมิภายในรถมีอุณหภูมิค่อนข้างที่จะสูงมาก จะทำให้ของ เหลวภ า ย ในไฟแช็คเกิดปฏิกิริยากับ ความร้อน จนทำให้ แตก แล้วเกิดเปลวไฟได้ใน ที่สุด

6 สเปรย์ กระป๋อง

สเปรย์ กระป๋อง หรือว่าที่ฉีด สเปรย์ ภ า ย ในกระป๋อง มีแรงดันค่อนข้างที่จะสูงม า กๆ อยู่ภายใน หากเก็บไว้ในอุณหภูมิ ตามปกติจะไม่มีปัญหาใดๆ แต่ถ้าห า ก เก็บไว้ในรถแล้ว รถต า ก แดด จะทำให้อุณหภูมิ ภ า ย ในสูงขึ้น และทำปฏิกิริยา ก า ยเป็นการขยาย ตัวของ แรงดันในกระป๋อง จนในที่สุดก็เกิดปัญหาทำให้กระป๋อง นั้นแตกอ อ ก และอาจจะทำให้เกิดเปลวไฟขึ้นมา ในรถ ข อ ง คุณได้เลย

6 สิ่งข อ ง ที่ต้องห้าม ที่ไม่ควรมี ติดเ อ า ไว้ในรถในช่วงหน้า ร้อนนี้ ใครคนไหนมีติดไว้ในรถให้รีบควรที่จะ เอาออกด้วยนะครับ เพราะถ้า ห า ก. คุณลืมเอาไว้ อ า จ จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ค า ด ฝันได้เลย

affaliate-2

error: Content is protected !!