มี 4 วิ ธีแก้ปัญหาตู้เย็นที่เก่ามากแล้ว กินไฟฟ้า ม า ก ทำได้เองไม่ต้องง้อช่าง

วันนี้ทางเราจะพาเพื่อนๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับตู้เย็นเก่าๆ ชอบกินไฟมาก ทำให้ค่าไฟในแต่ละเดือน มีร า ค าแพงขึ้น แต่วันนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป ได้เพราะเราจะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้วิธี ก า ร แก้ปัญหานี้ด้วยกัน กับบทความ 4 วิ ธีแก้ปัญหาตู้เย็นที่เก่ามากแล้ว กินไฟฟ้า ม า ก ทำได้เองไม่ต้องง้อช่าง ไปดูกันว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้าง เพื่อให้ตู้เย็นที่บ้านของคุณนั้น ไม่กินไฟอีกต่อไป

ตู้เย็นเป็นอีกหนึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีอายุก า ร ใช้งานของตัวเองนาน ซึ่งเมื่อใช้งานผ่ า นเวลาไปนานๆมากแล้ว ก็มักจะมีอาการดื้อๆ อ ย่ า งเช่น กินไฟมากกว่าเดิมปกติ หรือรั ก ษ าอุณหภูมิในช่องเย็นได้ไม่ค่อยดีเหมือนแ ร กๆ ที่เพิ่งซื้ อมาใหม่ๆ สาเหตุหลักๆ ส่วนใหญ่มาจากก า ร รั่วซึมของขอบย า งตู้เย็น ที่มักจะเสื่อมเพราะ อายุการใช้งานเร็วกว่าส่วนอื่นๆนั้นเอง ของตู้เย็น แต่ทั้งนี้สามารถแก้ไขและทดสอบอ ย่ า งเบื้องต้นไม่ยากและทำได้ด้วยตัวเองว่า ตู้เย็นที่ใช้งานอยู่นั้น ยังมีประสิทธิภาพการทำงานดีเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือไม่ก็ซ่อมด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องเรียกช่าง มีดังนี้

โดยเราจะใช้ กระดาษ A4 ธรรมดาๆที่มีอยู่ เป็นอุปกรณ์ในการทดสอบ

เริ่มจาก เปิดตู้เย็น แล้วสอ ด กระดาษไว้ในตู้เย็นเพียงครึ่งแผ่นจากนั้นให้ ปิดตู้เย็นให้สนิทก่อนนะคับ แล้วค่อยดึงกระดาษ A4 ที่สอ ดไว้ในตู้เย็นออ ก หากดึงออ กได้ย า ก นั้นหมายถึงว่า ขอบย า งตู้เย็น ยังคงมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีอยู่นั้นเอง แต่ถ้าหากดึงออ กได้ง่ายๆแล้ว ให้สันนิษฐานทันทีว่าขอบย า งเริ่มเสื่อม อายุการใช้งานนะคับ ทำให้เก็บความเย็นไม่ได้ดีเท่าที่ควร และอาจกล า ยเป็นสาเหตุของไฟรั่ว ซึ่งจะทำให้ตู้เย็นกินไฟเพิ่มขึ้นอย่ างมากนั่นเอง

วิธีแก้ปัญหาขอบ ย า ง เ สื่ อ ม

affaliate-2

1 ให้ใช้ไดร์เป่าผมเป่าลมร้อนๆ ออ กมาบริเวณ ข อ บ ย า งตู้เย็น เพราะลมที่ร้อนจะช่วยทำให้ย า งขย า ยตัวได้นั่นเอง

2 ถอ ดขอบย า งตู้เย็นออ ก มา แล้วใช้น้ำร้อนราดลงไปเลย ที่ขอบย า ง ความร้อนนี่แหละที่จะทำให้ย า งข ย า ยตัวและนำไปใส่ใหม่อีกครั้ง จะทำให้ช่องว่างของตู้เย็นนั้นห า ยไป

affaliate-2

3 เปลี่ยนขอบย า งตู้เย็นใหม่ เป็นวิธีที่ง่ายและไม่แพงเลย โดยร า ค าขอบย า งของตู้เย็นนั้น มีตั้งแต่หลักสิบจนถึงหลักร้อยนะคับ ขึ้นอยู่กับรุ่นของตู้เย็น และตู้เย็นของ แต่ละยี่ห้อด้วย

4 ยกขาตั้งด้านหน้าเพียงเล็กน้อย จะทำตู้เย็นให้สูงกว่าด้านหลัง เพราะจะช่วยให้ประตูตู้เย็นปิดสนิทและแน่น ม ากยิ่งขึ้นด้วย อาจหาสิ่งของที่ไม่เป็นอันตรายมารองที่ขาตู้เย็นด้านล่างก็ได้นะคับ โดยก ฎของแรงโน้มถ่วง จะมีส่วนช่วยอีกทางนั่นเองคับ

การแก้ปัญหาสำหรับตู้เย็นที่ใช้งานเก่า มานานแบบเบื้องต้น เหล่านี้สามารถทำได้ง่ายๆด้วยตัวเอง แต่ทั้งนี้หากแก้ไขแล้วตู้เย็นยังคงกินไฟอยู่ และรั ก ษ าอุณหภูมิไม่ได้ ก็อาจจะต้องเรียกช่างเพื่อทำการตรวจสอบอีกครั้งอ ย่ า งละเอียดจะดีกว่า

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!