5 ก ร ร ม ของการที่จะ นอ กใจนั้น ทำให้ต้อง ทุ ก ข์ไปต ล อ ด ชีวิต

หล า ยๆ คนน่าจะเคยได้ยินกันกับคำ ว่าถ้าผิ ดศี ลข้ อ 3 ที่ว่าด้วยเรื่องก า ร ห้ า มประพฤติผิ ด ในกามนั้น หรือ กาเมสุมิจฉาจาร า เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ จะต้องตกนรกแน่นอน โดยชดใช้ก ร ร ม ด้วยการปีนต้นงิ้วที่มีหนามเป็นเหล็กแหลมพุ่งออ กมาทิ่มแทงตัวอยู่ตลอดนั้น

มีอีกาปากเหล็กคอยไล่จิกจากด้านบนอยู่ตลอด และมีสุนั ขตัวใหญ่ๆไล่กัดจากด้านล่างเช่นกัน ซึ่งเป็นโ ท ษทัณฑ์ที่เกิดจากการผิ ด ผัว ผิ ด เมีย เป็นกิ๊ก เป็น มือที่สามนั่นเองนะคับ

ประเด็นเรื่องศี ลข้ อ 3 เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะ ละเอียดอ่อนมาก ซึ่งหากตก เป็นทาสของกิเ ล สแล้ว ก็มีโอกาสผิ ดศี ลข้ อ 3 ได้สูงมากทีเดียว และการจะถือว่าผิ ดศี ลข้ อนี้ หรือไม่

นั้น ต้องเกิดจากการมีเ พ ศสัมพันธ์กันเท่านั้นคับ ที่สำคัญต้องกระทำระหว่างเ พ ศชายและเ พ ศหญิงเท่านั้นด้วยนะคับ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับผู้ชาย แม้จะมีเจ้าของแล้วก็ต ามที ทั้งคู่ หรือผู้หญิงกับผู้หญิงไม่ถือว่าผิ ดศี ลข้ อ 3

สามีที่นอ กใจภรรย า อาจจะ มีความสุขชั่ วครั้ง ชั่ วคร า ว แต่รู้หรือไม่ว่า ในอนาคตอันใกล้นี้เอง ที่จะถึงนี้คุณจะต้องพบเจอ กับเวรก ร ร ม ก ร ร ม ที่ทำกับคนที่รัก ก ร ร ม ที่ทำให้คนที่รักคุณจะต้องเ สี ยใจ

ยิ่งเค้ารักคุณซื่อสัตย์ ต่อคุณมากแค่ไหนก้ตาม คุณก็จะยิ่งต้องได้รับเวรก ร ร ม หนักเท่านั้นด้วย ใครที่กำลังคิดจะนอ กใจอยู่ หรือ กำลังนอ กใจภรรย าอยู่ต้องมาอ่ านจะได้ตระหนักถึงเวรก ร ร ม

affaliate-2

ก ร ร ม ในชาตินี้ที่ต้องได้รับคือ

1. จะต้องพลัดพร า ก จากคนที่รัก

ก ร ร ม แรกที่ต้องพบเจอคือ คุณจะต้องถูกพลัดพร า ก จากคนที่รักอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว หรือคนรักก้ตาม ต่อให้คุณเลิกกับภรรย าไป ภรรย าใหม่หรือเมียน้อย ก็จะไม่จงรักภัคดีต่อคุณอีก จะต้องมีปัญหา ทำให้เลิกร า กันอีกครั้งบ่อยๆ อนาคตจะโดดเดี่ยว ไม่มีคู่รัก ไม่มีครรักจริง

2. ชีวิตไม่รุ่งเรือง ขัดสน

ชีวิตไม่เจริงรุ่งเรือง ทำมาค้าขายก็ไม่ดี ก็ไม่ขึ้น ทำอะไรก็ติดๆขัด เ งิ นทองขัดสน ไม่พอใช้ ชั กหน้า ไม่ถึงหลังเลยทีเดียว เมื่อย ามมีปัญหาจะไม่มีใครยื่น มือเข้ามาช่วยได้เลย ต้องคิดเองทำเองอยู่ตลอด คนเดียวชีวิตเหมือนตัวคนเดียว พอคุณไม่มีเ งิ น ไม่มีอะไรเหลือ แล้วคิดอยู่ หรอว่าคนใหม่เค้าจะเอาคุณ

affaliate-2

3. ไม่มีสง่าร า ศรี

ไม่มีสง่าร า ศรี ดู หม่น ห ม อ ง ผู้คนไม่นับหน้าถือ ต า ลูกน้องไม่เคารพนับถือเลย เจ้านายไม่เอ็นดู เหมือนเมื่อก่อน เหตุเพร า ะ คุณ โ ก ห ก หลอ กลวง แม้กระทั่งคนที่รักคุณก้ตามที จึงไม่แปลกที่คุณจะ โ ก ห ก พวกเค้าบ้าง ดูเป็นเหมือน คนไม่จริงใจไม่น่าเชื่อถือ คำพูดไม่ศักดิ์สิ ทธิ์ ดูเป็นคนไม่จริงใจ

4. ลูกจะไม่เชื่อฟัง

ก ร ร ม ข้ อ ต่อมา หากคุณมีลูก ลูกๆแล้ว จะไม่เชื่อฟังคุณ ก็เพร า ะเค้าเล็งเห็นแล้วว่าคุณไม่ใช่ตัวอ ย่ างที่ดีนั้นเอง จึงไม่จำเป็นต้องทำต ามที่คุณบอ ก ก ร ร ม หนักเข้าลูกๆอีก จะไม่เคารพนับถือนี่ จึงเป็นสาเหตุทำให้ลูกดื้อรั้น ไม่เชื่อฟัง ไม่เคารพตัวเองเลย ก ร ร ม นี้เป็นก ร ร ม ที่จะต้องพบเจออ ย่ างแน่นอน

5. เ จ็ บ ป่ วย ง่ายๆ

ก ร ร ม ที่ต้องพบเจออีกข้ อก็คือ คุณจะต้องเ จ็ บ ป่ วยแบบ ง่ายๆ มักมากใน ก า ม จะมีโร ค ติดต่อ ทางเพ ศสั มพั นธ์ได้ จะเกิดความเครี ย ด สะสม ทำให้เป็น โร ค วิ ต กหรือ กังวล โ ร ค ทางประส า ท เ จ็ บ ป่ วย ง่ายๆ เ จ็ บ ออ ดๆ แอดๆ จะดีก็ ไม่ดี จะห า ยก็ไม่ห า ย ร่ างก ายจะเ จ็ บ ป ว ด จิตใจจะหม่ น ห ม อ ง

affaliate-2

ก ร ร ม ในชาติหน้าที่ต้องพบเจอใหม่อีก

1. ต้องพบเจอ กับเรื่องที่น่าอับอาย

ในชีวิตเมื่อ เกิดมาจะต้องพบเจอ กับเรื่องที่น่าอับอายมาก มีเรื่องทำให้ข า ยขี้หน้าอยู่ตลอด ยิ่งหากเกิดเป็นหญิงแล้ว ยิ่งจะได้รับก ร ร ม หนักนัก นี่คือผลก ร ร ม จากการปิดบังหรือ หลอ กลวง ชีวิตก็จะต้องอยู่แบบหลบๆ ซ่อนๆ เช่นกัน

2. ชีวิตจะลำบ า ก

ชีวิตเกิดมาจะ ต้องพบเจอ กับความลำบาก ไม่มีคนช่วยเหลือเกื้อ กูลใดๆเลย อาภัพรักมาก เจอแต่คนหลอ กลวงเสมอ ชีวิตต้องดิ้นรนต้องหาเองถึงจะมีถึงจะได้ ทำกิจการใดๆก็ตามที ก็จะไม่รุ่งเรืองมากเท่าไหร่ ทำอะไรก็ไม่ค่อยขึ้น ทำคุณคนก็ไม่ขึ้นเช่นกัน ถือว่าเป็นคนชีวิตอาภัพต้องเจอเรื่องผิ ดหวังในชีวิต

3. พิ ก าร ไม่สมประกอบ

คนที่ผิ ดศิลข้ อสาม โบร า ณเชื่อ กันว่าจะมีรูปร่างที่พิก าร หรือไม่ส ม ประกอบมาแต่แรก ทำให้อับอาย อวั ย ว ะ เน่ า อวั ย ว ะ ไม่สมประกอบ ทำให้เป็นที่อับอายไม่กล้ามีลูกมีเมีย ไม่กล้ามีแฟนเหมือนคนอื่น ทำให้เป็นคนอาภัพรัก และทำให้ตนเองรู้สึกไร้ค่า อับอ า ยนั้นเอง

นี่ก็คือเวรก ร ร ม ที่คนนอ กใจ จะต้องพบเจออย่างแน่นอน การที่หักหลัง คนที่รักคุณนั้น ท ร ย ศ กับความภักดีที่เค้ามีให้คุณ คุณก็จะต้องเจอ กับความเ จ็ บ ป ว ด ที่สาสมมาก เช่นกัน

ดังนั้นถ้าไม่รักเค้าแล้ว ถ้าไม่พอใจเค้า แล้ว ควรเลิกกันแต่โดยดีนะคับ อ ย่ าหักหลังโดย การที่ไปมีคนอื่นเลย เพร า ะเวรก ร ร ม มันจะต ามคุณทันทั้งในชาตินี้และชาติหน้าอ ย่ างแน่นอน

affaliate-2

error: Content is protected !!